Vyšla kniha Tajemství západní hranice - Chebsko, Tachovsko, Domažlicko

Knihy Zdeňka Šmídy

Vyšla kniha Tajemství západní hranice - Chebsko, Tachovsko, Domažlicko, která volně navazuje na předchozí knihu Zdeňka Šmídy Tajemství šumavské hranice (2019). Nová výpravná publikace pojednává o vývoji česko-bavorské hranice na Chebsku, Tachovsku a Domažlicku. Popis začíná od zemských hranic přes jejich právní zformování v 18. a 19. století, následují prvorepublikové státní hranice a okleštěné pohraničí v letech 1938–1939, dále poválečná obnova hranice, její stabilizace i trendy na přelomu 20. a 21. století. Důraz je kladen na čtyřicetileté období neprostupnosti česko-bavorského pomezí, kdy zde fungovala fyzická i elektronická ostraha hranic československými a západoněmeckými orgány. Ve druhé části kniha rozebírá jednotlivé lokality a je tak zároveň turistickým průvodcem pro návštěvu příhraničního regionu. Publikace je vybavena bohatou fotografickou přílohou včetně mapových podkladů.

Obě knihy Zdeňka Šmídy můžete objednávat v našem e-shopu.