Chystáme knihu Tajemství řeky Klabavy

9. Říjen 2019

V tiskárně je už publikace Tajemství řeky Klabavy, ve které Tomáš Makaj popisuje bohatou i dramatickou historii řeky, která pramení v Brdech a svoji cestu končí soutokem s Berounkou. Na své pouti míjí Klabava četné památky, mlýny, hutě, hamry a lidská sídla. Kniha je doplněna bohatou obrazovou přílohou - přináší dosud nepublikované fotografie a mapy. Autorem současným snímků je Jaroslav Vogeltanz. Vyjde koncem října 2019.