Autoři

Wasková Eva

Archivářka Státního oblastního archivu Plzeň, editorka historických sborníků. Narozena v Praze.