Autoři

Drhovský Karel

Ing. Karel Drhovský se narodil v roce 1941 v Temelíně. Bývalý ředitel Národního památkového ústavu v Plzni.

Eisenhammer Miroslav

Archivář Státního oblastního archivu v Plzni a archivář v organizaci Junák - český skaut, okres Plzeň-město.

Fák Jiří

Narozen v roce 1964 v Plzni. Absolvent Pedagogické fakulty v Plzni obor dějepis – ruský jazyk. Od roku 1988 pracuje jako historik, kurátor sbírek v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské...

Fantová Kateřina

Studovala na FF JČU oborovou kombinaci historie – archivnictví, poté na téže univerzitě archivnictví. Od roku 2014 pracuje jako odborná archivářka v Archivu města Plzně. Věnuje se především...

Flachs Petr

Autor řady knih, spoluzakladatel nakladatelství Starý most.

Foud Karel

Plzeňský historik

Fryš Josef

Spisovatel, učitel a milovník historie z Příbrami.

Stránky